Neuilly Journal

 

‘Neuilly Journal’ 23 oktober 1909
Afb. 7-29

Vertaling: ‘Bij de graaf de Lambert

Het is in Neuilly-sur-Seine waar graaf de Lambert woont. Dáár hebben we ons gepresenteerd, zodra we weet hebben van de mooie vlucht van de vlieger.

Mevrouw de Lambert, die bedlegerig is, ontvangt niemand, maar nadat haar dienstbode haar het nieuws heeft overgebracht dat wij haar brachten, werd ze gelukkig ons aan te horen. Een kamerscherm scheidde ons van haar, maar dit meubelstuk, mocht het het zicht opvangen, belemmerde ons niet de vreugdekreten te horen waarmee het relaas over de heldendaad van graaf de Lambert werd ontvangen, relaas dat we in detail brachten, want de gravin wist er nog niets van.

Na ons te hebben laten herhalen wat we wisten over de heldendaad van de stoutmoedige vlieger, zegt onze wederpartij ons:

- Ik dank Petit Journal zeer u te hebben gestuurd, bode van zulk gelukkig nieuws. Ik ben u er te meer verschuldigd voor omdat ik zeker de enige uit onze omgeving ben die, om gezondheidsreden, niet naar Juvisy ben gegaan. U bent het, die niet alleen een zekere ongerustheid wegneemt die me drukte, maar nog eens als eerste het nieuws van het succes van mijn echtgenoot brengt.

Ik ben wat zenuwachtig, voegt ze toe, want ik ben bang voor al die experimenten, en toch heb ik groot vertrouwen in de voorzichtigheid van mijn echtgenoot. Zijn kalmte zal hem toestaan heel wat moeilijkheden te overwinnen en de ongelukken te voorkomen. Indien hij vandaag geslaagd is en het succes kent, heeft hij het zeer verdiend, want er heeft zich veel kwaads voorgedaan!

Wij vragen dan aan mevrouw de Lambert of ze op de hoogte was van de plannen van haar man:

- Hij heeft me inderdaad aangekondigd, antwoordt ze, dat hij dezer dagen het vliegterrein zou verlaten, maar hij had me gesmeekt niet bang te worden…Ik dacht echter niet, dat hij een zo belangrijke vlucht als die van vanmiddag wilde uitvoeren!

Op het moment dat we ons gingen terugtrekken, klonk een signaal. Het was de telefoon. De zwager van mevrouw de Lambert, mijnheer Charles Nicaise, vertelde dat, toen hij voorbij rue de Rivoli kwam, hij de graaf had waargenomen terwijl hij boven Parijs vloog. Het was toen mevrouw de Lambert die haar zwager mededeelde dat de vlieger was teruggekeerd naar Juvisy en gelukkig geland was. Daarna bedankte ze ons en wij namen afscheid.’

Hoewel na zijn vlucht in Parijs dus ontvangen door Orville Wright blijkt gebroeder Wilbur thuis in de V.S. anders te reageren. Hij heeft zich wild geërgerd en noemt het vliegen boven de Franse metropool een onverantwoorde roekeloosheid. De echtgenote van Charles de Lambert, Cordelia Mary de Lambert-Consett laat het er niet bij zitten en op 1 november 1909 roept ze per telegram De Weledelgeboren Heer Wilbur Wright Dayton, Ohio Verenigde Staten ter verantwoording:

“12 WD Reply paid” “May I deny you have said as reported in Papers comte Lambert deserves to be put in Lunatic asylum for juvisy paris raid.

Contesse DeLambert.

 

Neuillys seine France.”

“12 WD  Antwoord betaald” “Kan ik ontkennen dat u heeft gezegd zoals bericht in Kranten graaf Lambert verdient het in een Krankzinnigengesticht te worden gestopt wegens juvisy paris tocht.

Gravin DeLambert.

Neuilly-sur-Seine Frankrijk.”

Óf en zoja welke reactie de gravin op haar klemmende vraag kreeg, is jammerlijk niet bekend.