DE FAMILIEOORSPRONG VAN CHARLES DE LAMBERT

De familie de Lambert, waarvan het wapen wordt beschreven ‘Schild in keel en zilver, doorsneden met groot-uitgetande verdelingslijn van drie punten en twee halve punten’, is teruggevonden tot tegen 1287 in de persoon van Guillaume Lambert.


Wapenschild van de Familie de Lambert
Afb. 1-1

Afkomstig uit Poitou, voormalige provincie in het westen van Frankrijk, en het graafschap Angoulême, brengt het geslacht de Lambert niet alleen landeigenaren, maar vooral oorlogsbevelhebbers en bestuurders van grote kwaliteit voort. Verscheidene markiezen de Saint-Bris, verscheidene markiezen de Lambert, ontvangen vleiende blijken van koninklijke erkentelijkheid.