Gravin de Lambert

Marguerite Savary de Lancosme-Brèves, gravin de Lambert
* 16/1/1840 Paris; x 19/2/1865 Funchal; † 6/7/1909 Neuilly-sur-Seine
Afb. 1-7

Nog geen half jaar later namelijk op 1 augustus 1865 sterft Charles-Alexandre graaf de Lambert op 49-jarige leeftijd zacht in Funchal, zijn weduwe zwanger van de toekomstige luchtvaartpionier en uitvinder achterlatend. Het lijk wordt gebalsemd en, in afwachting van een andere bestemming, in de kapel afgelegd.

Akte van overlijden Charles-Alexandre graaf de Lambert
1 augustus 1865 04:00, Funchal, Madeira
Afb. 1-8

Vertaling: ‘Op de eerste dag van de maand Augustus van het jaar duizendachthonderdvijfenzestig, om 4 uur in de ochtend, is in het Huis van zijn residentie Quinta das Augustias van de parochie San Pedro, Raad en Diocese Funchal, overleden een persoon van mannelijk geslacht, genaamd Graaf Alexandre Charles de Lambert, oud negenenveertig jaar, Gehuwd Met Geachte Mevrouw Maria Luiza Margarida de Savary Lancosme-Breve, Russisch onderdaan, Graaf Adjudant van Zijne Keizerlijke Majesteit van al de Ruslanden, en Generaal van de Cavalerie, geboren in de Stad Parijs, Keizerrijk Frankrijk, wettige zoon van Geachte Graaf Marie Charles de Lambert, geboren in dezelfde Stad Parijs en van Geachte Gravin Mevrouw Julia Deeff de Lambert, geboren in Sint-Petersburg; hij heeft geen enkel testament opgemaakt, het lijk is gebalsemd en in de Kapel van de residentie afgelegd, in afwachting van zijn verdere bestemming.

En voor officiële constatering , heb ik deze akte in twee exemplaren opgemaakt en getekend Kanunnik Pastoor Gregório João Moniz’.