CHARLES DE LAMBERT EN DE ZIJNEN

William Warcop Peter Preston wordt geboren op 6 januari 1833. In 1860 neemt hij, in plaats van Preston, de familienaam Consett aan overeenkomstig de wil van zijn overoudoom Peter Consett. Deze heeft daartoe in 1839 zijn uitgestrekte landbezit met het keurige grote herenhuis Brawith Hall, Thirsk evenals Crosby Cote, Yorkshire aan zijn, nog schoolkind zijnde, neef genaamd Preston, nagelaten. De nalatenschap is evenwel bijeengebracht in de handen van bewindvoerders tot 1860. Aldus is de familienaam Consett voor uitsterven behoed, heel gewoon in Engeland in de achttiende en negentiende eeuw!

Afb. 4-1

Zo’n vier jaar na zijn naamswijziging trouwt William Warcop Peter Consett op 10 november 1864 met Harriet Georgina Edith Kerr, oudste dochter van Lord Charles Lennox Kerr (zoon van de 6e Markies van Lothian) en Charlotte Emma Hanmer.

Uit dit huwelijk worden twee zonen en zes dochters geboren. Eén ervan is Cordelia Mary Consett die op 28 oktober 1876 op 16 Queen’s Gate Place in South Kensington, Londen SW7 het levenslicht aanschouwt.

Gecertificeerde kopie van Geboorteaangifte Cordelia Mary Consett
28 oktober 1876 Kensington, Londen
Afb. 4-2

16 Queen’s Gate Place, South Kensington, London
Geboortehuis Cordelia Mary Consett
Afd. 4-3