DE EERSTE JAREN VAN CHARLES DE LAMBERT

Charles, Alexandre, Maurice, Joseph, Marie, Jules, Stanislas, Jacques, graaf Charles de Lambert wordt geboren in Funchal op 30 december 1865 03:30, omringd door zijn moeder en grootouders van moederskant.

Wegens levensgevaar en ad caute’lam (voorzichtigheidshalve) vindt op 4 januari 1866 het doopritueel plaats.

 

Doopakte Charles de Lambert
4 januari 1866 Funchal, Madeira
Afb. 2-1

 

Vertaling: ‘Op de vierde dag van de maand Januari van het jaar duizendachthonderdenzesenzestig, in deze Kapel Nossa Senhora das Augustias, gesitueerd in  Quinta das Augustias, in parochie van San Pedro, Raad en Diocese Funchal, gemachtigd per Ordonnans van Excellentie en Eerwaarde Heer Dom Patricio Xavier de Moura, Diocesaan Bisschop, gedateerd zes December van duizendachthonderdenvijfenzestig, heb ik gebruik gemaakt van duiveluitbanning en gedoopt,  Heilige Oliën toegediend aan een persoon van mannelijk geslacht, die, wegens levensgevaar en voorzichtigheidshalve,  gedoopt werd door mij in deze zelfde kapel, aan wie ik de naam heb gegeven Carlos Alexandre Mauricio José Maria Julio Estanislau Jacques, die geboren was in deze parochie van San Pedro om drie uur dertig van de morgen van de dertigste dag van de maand December van het jaar duizendachthonderdenvijfenzestig, wettige zoon van Geachte Graaf Alexandre Carlos de Lambert, overleden, onroerend goedeigenaar en Generaal Adjudant van Zijne Majesteit de Keizer van al de Ruslanden, geboren in Parijs, opgenomen in deze zelfde kapel, parochiaan van deze parochie van San Pedro en momenteel woonachtig  aan de rua de Sancta Clara, kleinzoon van vaderszij van Geachte Graaf Maria Carlos de Lambert en van Geachte Gravin Julia Deeff de Lambert en van moeders zijde van Geachte Graaf Luis Estanislau de Savary de Lancosme Brèves en van Geachte Gravin Maria Antonietta Julia Gaudar de Laverdine de Lancosme Brèves.

Was peter Zijne Geachte Graaf José de Lambert, Adjudant en Generaal van Zijne Majesteit de Keizer van al de Ruslanden, gehuwd, wonend in de stad Sint-Petersburg, vertegenwoordigd door zijn gevolmachtigde Geachte Graaf de Lancosme Brèves, grootvader van de dopeling, krachtens een volmacht van de tweede van de maand November jongstleden, en meter Geachte Gravin de Lancosme Brèves, grootmoeder van de dopeling,

en assisteren bij deze akte als getuigen, Geachte Graaf do Carvalhal, Luitenant-Generaal José Julio do Amaral en José Antonio Monteiro Feixeira, oud-consul van van deze stad, van wie ik weet dat zij het werkelijk zijn.

Ik verklaar dat de dopeling zoon is van Geachte Graaf Alexandre Carlos de Lambert, overleden, en van Geachte Gravin Maria Luiza Margarida de Lambert, weduwe, geboren in Parijs. En, blijkens, heb ik deze akte opgemaakt in tweevoud die wij na lezing en vergelijking in tegenwoordigheid van paters en getuigen gezamenlijk hebben ondertekend.

Ik verklaar dat bij deze doopakte, hetgeen plaatsvond op dag dertig van December jongstleden, aanwezig waren Geachte Vice Consul van Rusland Joaquim José Bernes, en  Geachte Vice Consul van Frankrijk Mijnheer César Blaize, die eveneens deze registratie hebben ondertekend. Era ut supra.

Laverdine =

Graaf de Lancosme Brèves de Laverdine Gravin deLancosme Brèves

Jose Julio do Amaral

Generaal V da G Divisie

Joaquim José Bernes

Canile do Carvalho

J.A. Monteiro Feixeira

C. Blaize

De Kanunnik Pater Filippe José Nunes