Verwaarlozing

Het heeft ongetwijfeld met de bezoekers aan de begraafplaats rond Allerheiligen en Allerzielen te maken dat burgemeester de heer Albert Bruzon zo’n dertien later, met een vriendelijke brief van 3 november 1897, “mevrouw de Gravin” moet benaderen.

Verzoek tot onderhoud van concessie op begraafplaats
3 november 1897
Afb. 2-8

 

Vertaling:

‘Mevrouw de gravin

Ik heb de eer u erop te attenderen dat het terrein waarvan u op 12 April 1884 de eeuwigdurende concessie gekocht heeft op de gemeentelijke begraafplaats in een staat van totale verwaarlozing is. De provisorisch als façade geplaatste omheining is in zeer slechte staat en het publiek in verwarring over de bestemming van dat grondvlak gooit er zijn verwelkte boeketten, papieren enz, weg .. het toezicht ten spijt.

Mijn aandacht is bijzonder op deze stand van zaken gevestigd in deze dagen van het jaar waarop het kerkhof meer wordt bezocht en ik verzoek u instructies te willen geven voor het schoonmaken van dit terrein en de plaatsing van een solide entourage, u ter informatie aankondigend, dat de bewaakster van het kerkhof weduwe Legras zich tegen weinig kosten  zou belasten met dit onderhoud.

Hoogachtend,

De Burgemeester,

w.g. A. Bruzon’

Vanaf zijn adres 64, Avenue de Paris in Versailles reageert Charles de Lambert, 31 jaar oud, met een schrijven van 4 november 1897.

 

Toezegging graaf de Lambert ‘het noodzakelijke te laten verrichten’
4 november 1897
Afb. 2-9

 

Vertaling:

‘Mijnheer de Burgemeester

mijn Moeder draagt me op u te bedanken voor uw brief van 3 dezer, en u te zeggen dat ze schrijft het noodzakelijke te laten verrichten.

Ik stel me voor over enkele dagen naar Touraine te gaan, en zal de omheining doen vervangen.

U Mijnheer de Burgemeester nogmaals dankend

hoogachtend

w.g. graaf de Lambert’