Bayonne

Generaalsvrouw gravin de Lambert, haar ouders en haar zoon keren in augustus 1867 terug naar Frankrijk. Ze vestigen zich in het zachte en weldoende klimaat van Basses-Pyrénées, allereerst in Bayonne.

Gravin de Lambert geboren Marie-Louise Marguerite Savary de Lancosme-Brèves en Charles de Lambert verliezen op 25 november 1873 haar vader respectievelijk zijn grootvader.

Akte van overlijden Louis-Stanislas Savary graaf de Lancosme-Brèves
* 1809 Vendœuvres, Indre, Frankrijk; † 24/11/1873 23:30 Bayonne, Frankrijk
Afb. 2-3

 

Vertaling: ‘In HET JAAR duizend achthonderd drieenzeventig en de vijfentwintigste november, om elf uur in de morgen.

Vóór ons adjunct gemachtigde, ambtenaar van de burgerlijke staat van de stad Bayonne, departement Basses-Pyrénées, zijn verschenen de heren Pierre Auguste BLAZY, achtenvijftig jaar oud, ober, en François Henri HARAN, tweeenveertig jaar oud, aalmoezenier van de kostschool St. Bernard, woonachtig in deze stad, die ons hebben verklaard dat de vierentwintigste van deze maand om elf uur dertig in de avond de heer Stanislas graaf de LANCOSME-BRÊVES, vierenzestig jaar oud, rentenier, Ridder van het Legioen van Eer, woonachtig en geboren in Vendoeuvres en Brenne (Indre); echtgenoot van mevrouw Juliette GAUDAR de LAVERDINE; overleden is in deze stad, rue du Gouvernement nº 28, zoals ons verzekerd is geworden, en de aangevers hebben met ons deze akte van overlijden ondertekend, nadat deze hen is voorgelezen.

De adjunct gemachtigde.

Volgen de handtekeningen.’