Paradox

Tamelijk paradoxale situatie, die van dat kind geboren op Portugese bodem uit een half Russische vader waarvan de familie sedert zeventig jaar uitgeweken van het vaderland leeft, en uit een Franse moeder.

De jonge Charles de Lambert geniet overduidelijk een bevoorrecht, met gevoel geladen,  klimaat. Over zijn moeder weet men inderdaad dat ze een zwakke gezondheid heeft maar ze staat bekend als toegewijd en aandachtsvol. Zijn grootvader, verzwakt door een leven van strijd, blijft actief en loopt tegen het einde van zijn dagen de bijnaam ‘onvermoeibare grijsaard’ op. Vooral is er zijn grootmoeder, geboren Marie-Antoinette, Juliette, Gaudar de Laverdine.

Om het hoofd te bieden aan het onverwachte verscheiden van haar man moet gravin de Lambert, residerend aan de Rua (of Largo) de Sancta Clara, dringend om een lening van 12.000 ruis verzoeken bij Russische handelaren die op Madeira gevestigd zijn. Het voorziet in zekere verplichtingen waaronder de overbrenging van het lichaam van haar man naar Frankrijk alsmede de noodzakelijke reparaties en inrichtingen van de ‘Quinta das Augústias’ die ze moet verhuren; (op 19 augustus 1903 verkoopt gravin de Lambert en haar enige zoon Charles, beiden op het adres 64 avenue de Paris in Versailles wonend, ‘Quinta Lambert’ aan baron Julio Paulo de Freitas, arts en onroerend goedeigenaar, voor de somma van £ 4.000 oftewel 22.160.000 ruis, via bemiddeling van de firma Blandy Brothers and Co., hun gevolmachtigd vertegenwoordiger).

Niets bindt hen werkelijk aan het eiland Madeira (vanaf begin juli 2008, ruim 140 jaar na zijn geboorte, wordt piloto Charles Conde de Lambert overigens ook daar op mijn voorstel geëerd).

Largo Charles Conde de Lambert
Funchal (São Martinho), Madeira
Afb. 2-2