Sainte Marie

Het is waarschijnlijk dat Charles de Lambert en zijn moeder de provincie Touraine bezoeken.  Tegen 1883 besluiten de priesters van de orde van het Oratorium het in Saint-Cyr-sur-Loire  tegenover de Loire gelegen eigendom ‘Sainte-Marie’, dat ze in oktober 1862 onder de naam ‘Galanderie’ als legaat hebben verkregen, te verkopen. De villa wordt, als tweede verblijfplaats, gekocht door Marguerite de Lambert geboren Savary de Lancosme-Brèves “waarvan de zieke zoon het nodig heeft zuivere lucht in te ademen”. Aldus schrijft kanunnik L. Bossebœuf in zijn boek ‘Tonnellé et Clocheville’. Jammerlijk zijn de minuten van de notariële akte verloren gegaan bij een brand tijdens “la guerre 1939-1945”. Gravin de Lambert verkoopt de villa weer in 1886 en wel aan graaf de Boisgelin. Ten tijde van de oorlog 1914-1918 laat hij het op verzoek van de overheid  inrichten als  ‘Ambachtsschool van de Verminkten en Invaliden van de oorlog’.

Villa ‘Sainte-Marie’
Saint-Cyr-sur-Loire, Indre et Loire, Frankrijk
Afb. 2-6

 

Naast villa ‘Sainte-Marie’ heeft gravin de Lambert in Saint-Cyr-sur-Loire, te weten op 12 april 1884, levenslange concessie van terrein op de gemeentelijke begraafplaats verkregen.

Akte van concessie van de begraafplaats te Saint-Cyr-sur-Loire
12 april 1884
Afb. 2-7

Vertaling: ‘Wij burgemeester van St. Cyr

Ondergetekende

Overwegende het verzoek van Mevrouw Gravin de Lambert van 12 april 1884 teneinde te verkrijgen de concessie van dertig vierkante meter terrein in de gemeentelijke begraafplaats;

Overwegende de verbintenis door de betrokkene de verschuldigde som te betalen conform het besluit van de Gouverneur van 31 september 1878 ter regeling van het tarief van de concessies in de gemeentelijke begraafplaats.

Besluiten

Art. 1. - Eeuwigdurende concessie van dertig vierkante meter terrein wordt verleend aan Mevrouw Gravin de Lambert woonachtig in St. Cyr te nemen in de noordoost hoek om er een familiegrafkelder te stichten.

Art. 2. – Deze concessie wordt gedaan voor de somma van vierduizendvijfhonderd franc die Mevrouw Gravin de Lambert gehouden is onmiddellijk te storten in de gemeentelijke kas een derde van deze som zal worden toegekend aan het bureau voor liefdadigheid. Zij zal eveneens gehouden zijn alle kosten te betalen die voortvloeien uit dezer.

Gedaan en besloten op het gemeentehuis van St. Cyr

12 april 1884

De Burgemeester

w.g. François Brocherioux’