Huwelijk van zijn grootvader

Hij trouwt met de dochter van maarschalk Deeva, Julija Michajlovna (1791 Sint-Petersburg – 1838), van excellente en illustere komaf. De tamelijk fors gebouwde en vastberaden gravin de Lambert – een erfenis van haar voorvaders – kreeg het ten tijde van de overtocht van de Berezina op 11 november  1812 voor elkaar de huzaren van haar zwaargewonde man te stoppen, klaarblijkelijk op de vlucht voor de Fransen, terwijl ze de radeloze ruiters toeriep “Kinders, jullie laten je gewonde generaal toch niet alleen?”.  Het gevolg was dat het leven van haar man werd gered en de krijgslieden de smaad bespaard bleef.

Julija Michajlovna gravin de Lambert geboren Deeva leed echter ook menigmaal aan een uiterst typisch soort schroom, grenzend aan het zonderlinge. Zo gebeurde het dat zij in de zomer van 1831, toen zij in Carskoe Selo, ‘Tsarendorp’, residentie van de tsaar bij Sint-Petersburg tegenover het huis van schrijver Alexandr Puškin woonde, altijd de gordijnen potdicht sloot, om zo te proberen niet in het oog te lopen van haar beroemde buurman, bang als zij was dat hij over haar “kritische verzen zou dichten”.


Paleis van Catharina de Grote in Carskoe Selo
Afb. 1-2

De dichter liet zich ook niet onbetuigd. Volgens sommige bronnen gaf hij haar de bijnaam ”madame Tolpege” (‘domme, grove, onbehouwen persoon’). Bovendien ‘verzamelde hij allerlei flauwekul over zijn buurvrouw, de generaalsvrouw Lambert’, zodat de vrees van de laatste in zekere mate als gegrond mag worden beschouwd. Overigens verzoenden zij zich al snel: toen Julija Michajlovna op 25 augustus 1831 hoorde over de inname van Warschau, waar iedereen met spanning op had gewacht, spoedde zij zich naar Puškin om hem als eerste het nieuws te brengen. Als dank zond hij haar het eerste exemplaar van de zojuist uitgekomen brochure ‘Op de inname van Warschau’ waarin zijn gedicht ‘Aan de lasteraars van Rusland’ was gedrukt, met zijn handtekening. Spoedig volgde een persoonlijke kennismaking en de dappere Julija Michajlovna ontliep niet langer de eerste dichter van Rusland terwijl hij haar intelligentie en karakter ging waarderen.