Huwelijk van Charles

Hoe kon het idee worden geboren Marie-Louise Marguerite Savary de Lancosme-Brèves, de jongste met haar 25 jaar, te verbinden aan generaal de Lambert die bijna vijftiger was en reeds ernstig ziek (men denkt aan tering, veelvuldig in de 19e eeuw). Twee argumenten dienen zich aan: Marguerite, zeker een buitengewoon goed opgevoed persoon, bezat niet voldoende fysieke gratie om eventuele pretendenten ertoe te bewegen de sjofele bruidsschat te vergeten die als gevolg van de meer dan wankele financiën van haar ouders haar kon worden aangeboden. De Lambert is buitengewoon gefortuneerd. Een oud-conservator van het Musée de l’Air et de l’Espace spreekt over gronden met een oppervlakte gelijk aan een Franse provincie (laten we zeggen ongeveer 15.000 km²).

Kapel ‘Nossa Senhora das Augústias’, Funchal, Madeira
Afb. 1-5

 

 

Huwelijksakte Charles-Alexandre graaf de Lambert en
Marie-Louise Marguerite Savary de Lancosme-Brèves
19 februari 1865
Afb. 1-6

Vertaling: ‘Op de negentiende dag van de maand Februari van het jaar duizendachthonderdenvijfenzestig, in de kapel van Nossa Senhora das Augustias, gesitueerd in de quinta das Augustias van de parochie van San Pedro, raad en diocese van Funchal, met  machtiging van zijne Geachte en  Hoogeerwaarde Heer Dom Patricio Xavier de Moura, Diocesaan Bisschop, met toestemming van de veertiende dezer, zijn in mijn aanwezigheid verschenen de aanstaande echtgenoten Mijnheer Graaf Alexandre Charles de Lambert en Mejuffrouw Marie Louise Marguerite de Savary de Lancosme Brèves, van wie ik weet dat zij het werkelijk zijn, ontheven van het beletsel van de derde en vierde graad van verwantschap van vaderszijde, voor hun graad van verwantschap, en wij bij besluiten van de Geachte en Hoogeerwaarde Kerkvoogd, met datum veertien dezer, zonder enig beletsel volgens de kerkelijke regelen of burgerlijk van hun huwelijk, hij negenenveertig jaar oud, russisch onderdaan, ongehuwd onroerend goedeigenaar en Generaal Adjudant van Zijne Majesteit de Keizer van Rusland, geboren in Parijs waar hij werd gedoopt, bewoner van deze quinta das Augustias parochie San Pedro van deze stad, wettige zoon van Mijnheer Graaf Marie Charles de Lambert en van Mevrouw Gravin Julie Deeff de Lambert, hij geboren in Parijs en zij in Sint-Petersburg; en zij met de leeftijd van vijfentwintig jaar, ongehuwd, zonder beroep, geboren in Parijs, waar zij werd gedoopt, bewoonster van dezelfde quinta das Augustias, wettige dochter van Mijnheer Graaf Louis Stanislas de Savary de Lancosme Brèves, en van Mevrouw Marie Antoinette Julie Gaudar de Laverdine Gravin de Lancosme Brèves, onroerend goedeigenaren geboren in Parijs, deze echtgenoten hebben zich als man en vrouw laten verklaren, en zijn in het huwelijk getreden en hebben geheel deze akte verkregen conform de toelating van de heilige katholieke apostolische romaanse moederkerk.

Waren aanwezig de volgende getuigen, waarvan ik weet dat zij het zijn, Mijnheer Graaf Octave de Bastard, kapitein Generale Staf van het Franse Leger gehuwd, woonachtig in rua da Imperatriz, parochie San Pedro van deze stad, Joaquim José Bernes, Russisch consul van deze stad, gehuwd, woonachtig in  rua João Tavira, en Mijnheer César Blaize Vice Consul van Frankrijk, gehuwd, woonachtig in rua do Aljube, parochie van de Kathedraal. En als officiële constatering van een feit heb ik deze akte in tweevoud opgemaakt en na haar aangeboden en voorgelezen te hebben voor de belangstellenden en getuigen, hebben ze haar allen getekend.

Marie Louise Marguerite de Savary de Lancosme

Brèves

Graaf Alexandre Charles de Lambert

adjudant generaal van Z.M.

de Keizer van al de Ruslanden. -

Graaf Octave de Bastard

Joaquim José Bernes           C. Blaize

de Laverdine Gravin de Lancosme Breves

Graaf de Lancosme Brèves                Lancosme Gravin Octave de Bastard

De kanunnik Pastoor Filippe José Nunes.’