Bergen goud

Na zijn prestatie, vergelijkbaar met die van Neil Armstrong als eerste man op de maan op 20 juli 1969, wordt Charles de Lambert bergen goud voorgesteld om hem over te halen demonstraties te doen en aan wedstrijden deel te nemen, maar hij slaat ze af.

 

Buiten- en binnenzijde van logementsgebouw voor de piloten en reparatie-
werkplaats van hun vliegtuigen op 1e georganiseerde vliegterrein ter wereld
van Port-Aviation
dinsdag 10 juni 2008
Afb. 7-34
Afb. 7-35

 

Ere wie ere toekomt
Afb. 7-36
Afb. 7-37

Voordat ook Orville Wright naar de Verenigde Staten terugkeert – het was nog in oktober 1909 – informeert hij hoe het met de zaken van Compagnie Générale de Navigation Aérienne, bezitter van de Wright-patenten, en zijn exploitatie- en verkoopmaatschappij Société ARIEL, staat. Hij moet ervaren dat deze een droef beeld te zien geven. De zaken gaan slecht. Al heeft graaf de Lambert door zijn rondje rond de Eiffeltoren voor indrukwekkende reclame gezorgd, ook deze spectaculaire vlucht vermag het feit niet te verhelen, dat voor het Amerikaanse toestel geen belangstelling bestaat. Er wordt gezegd dat de Franse regering geen Wrights kan kopen om de eigen opkomende industrie niet te kort te doen, maar dat is slechts gedeeltelijk waar. Het leger wilt geen Wrights en ook de particuliere vlieger stelt reeds dermate zijn eisen en heeft onder Franse fabrikanten al zoveel keus, dat het toen reeds ouderwets aandoend product van de Amerikanen niet aantrekkelijk is.

Eind 1909 neemt Compagnie Générale de Navigation Aérienne C.G.N.A. van Lazare Weiller  – die nota bene de vlieger na zijn wereldsucces als technisch ingenieur, hoofd proefnemingen piloot-demonstrateur aanstelt maar zich vooral bezighoudt  processen ten aanzien van  namaak van de Wright-patenten voort te zetten - een besluit: het ontslaat Charles graaf de Lambert.

In hoeverre Société ARIEL, in de persoon van oprichter en directeur Michel William Benjamin Clémenceau (1873-1964), zoon van staatsman Georges Clémenceau met de veelzeggende bijnaam ‘Tigre’, hierin een rol heeft gespeeld is in nevelen gehuld. Wél is bekend dat hij kapitein was, aan het hoofd stond van koloniale troepen die in 1918 hebben deelgenomen aan de bevrijding van Saint-Mihiel en in 1947 meedeed aan de Franse presidentsverkiezing maar verpletterend verslagen werd door Vincent Auriol. Zijn persoonsbeschrijving “C’est alors un homme au tempérament vif, à la voix rauque et au regard perçant qui tortille sans cesse ses moustaches entre ses doigts, signe d’une inquiétude mal dissimulée”- “Het is een man met levendig temperament, met rauwe stem en met doordringende blik die onophoudelijk zijn snor tussen zijn vingers draait, teken van slecht verborgen onzekerheid” – doet niet aangenaam aan…

Vlieger Charles graaf de Lambert weet wat hij waard is en stapt naar de rechter om schadevergoeding te verkrijgen. Men ziet hem van tijd tot tijd alleen nog maar op de terreinen voor zijn plezier of, zoals in de loop van 1910, bij officiële gelegenheden in het bijzijn van Prins Alexander van Servië en de bijeenkomst van de ‘Conseil National de la Navigation Aérienne’ (‘Nationale Raad van de Luchtvaart’).

In deze nare tijd krijgen Cordelia gravin de Lambert en Charles graaf de Lambert nog een triest gebeuren te verwerken. Op 6 mei 1910 overlijdt op 77-jarige leeftijd William Warcop Peter Consett, vader respectievelijk schoonvader.

Thuis aan de 74, Rue Charles Lafitte, Neuilly (Seine) zet Charles de Lambert zich op 14 december 1911 aan de schrijftafel. Hij schrijft de gebroeders Wright over de situatie.

Opluchtend schrijven en tevens brief van trouw
Afb. 7-38

Volledige tekst:

’14 December 1911

Dear Mr. Wright,

What can you think of me!... I dare not imagine!...

Well, after Tissandier and I had made up our minds to pay you a visit and had booked our places on board steamer, all sort of difficulties sprang up: my wife became very ill (she is better, but not quite well yet) that made us put off for a while, then Tissandier could not leave at once, then I myself was rather unwell. Finally it was so late in the season, that we gave the idea up for the present.

I cant tell you how disappointed we were and what a pleasure it would have been for us both seeing you all again. I hope we will succeed in getting over some day!..

The C.G.N.A. people have told me you wanted me to become your representative at their board of Directors. I answered I had not heard from you on the subject.

I will always be delighted to do any thing that can be of any use to you, but must say that I consider the C.G.N.A. people as most untrustworthy. In fact I am claiming from the Directors personally (not from the company) an indemnity for the way they behaved (breach of contract etc.).

I think you would also be entitled to claim an indemnity for the way they spoil your business. This is not only my opinion but the one of lawyer I have consulted.

The C.G.N.A. people are now insinuating that the turning over of the business to the Astra and the breach of contract with me, were done with your consent! They are trying to shift the responsibility onto you, but that wont do!

The Astra have done no good with the Wright machines and intend to give up building them. I still think there would be some business to be done here, and wish you would let me know at what price you could supply your machines, as I could sell a few here. Of course every new delay makes the situation more difficult, as the other machines, especially the Newport, are being constantly improved.

I hope you are all quite well and wont remain long without coming to France again,

My wife, May May and myself, send you our very best wishes for Christmas and the new year, as well as our affectionate remembrances.

Yours most sincerely

Cte de Lambert’

In 1912(!) wordt door de rechtbank van koophandel, na pleidooi van mr. J. Imbrecq, namens Charles de Lambert, en van mr. Lestelle, namens C.G.N.A., laatstgenoemde veroordeeld, naast een achterstallig overschot, een somma van 30.000 francs aan graaf de Lambert te betalen wegens plotseling ontslag.

Gerechtigheid en genoegdoening voor Charles graaf de Lambert
Afb. 7-39