Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is onderverdeeld in 1.200 aandelen van 500 franc elk. Vierhonderd ervan zijn volgestort terwijl op de resterende 800 kan worden ingetekend.

(fotokopie) van aandeel nº. 0983
Afb. 5-9

 

Volgens artikel 5 van de statuten is de duur van de maatschappij vastgesteld op 50 jaar te rekenen vanaf de dag van haar definitieve stichting.

Statuten ‘Société anonyme des Hydroglisseurs de Lambert’
Afb. 5-10

 

Ook heeft aan 5, Avenue du Général-Détrie, Parijs (7e arrond.) een exploitatiemaatschappij onder de naam ‘Société d’exploitation DES HYDRO-GLISSEURS << DE LAMBERT >> bestaan.

Karakteristieken van een glijboot de Lambert op briefpapier
‘Société d’exploitation DES HYDRO-GLISSEURS << DE LAMBERT >>
Afb. 5-11

 

Niet elke klant van Société Anonyme des Hydroglisseurs de Lambert is       
tevreden blijkens deze brief van de U.S. Navy gedateerd 14 mei 1919
Afb. 5-12