Canal Maritime

Tot de relaties van Charles de Lambert behoort de Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez  in Parijs. Omdat voor inspectie op het Suez Kanaal snellere toestellen gewenst zijn wordt op 9 juli 1914 door haar Comité de Direction besloten een vierpersoons glijboot “De Lambert” van het type Limousine te bestellen. Installatie van, naar keuze, een kanon van 37 mm of van een mitrailleur is mogelijk bericht het bedrijf begin november 1915.

Kennelijk is uitvoering van de order naar wens verlopen want voor de somma van zo’n 77.000 Franse franc wordt begin oktober 1920 een volgende glijboot geleverd. Vooraf onderhandelen over de aankoopprijs behoort (uiteraard) ook tot het spel. Zie de brief van 3 april 1920 ter attentie van de Service Technique.

 

 

Afb. 5-13
Afb. 5-14

 

Vertaling (letterlijk): ‘Mijne Heren,

Men maakt me deelgenoot van uw telefoongesprek en van uw verzoek om vermindering van de prijs van de gesloten carrosserie die u ons vraagt in plaats van de carrosserie acht plaatsen, die u bij ons heeft besteld met glijboot type XI.

Tot mijn zeer grote spijt is het me absoluut onmogelijk u een nieuwe vermindering te verlenen daar wij aan de limieten van de concessies gekomen zijn. Deze nieuwe carrosserie is zeer duur voor ons omdat we in de verplichting zijn de koetswerker schadeloos te stellen voor de eerste carrosserie die bijna klaar is.

Bovendien hechten wij eraan u erop te attenderen dat wij reeds een zeer groot offer hadden gedaan door u niet om een verhoging op de verkoopprijs van ons toestel te vragen zoals al onze leveranciers doen op de goederen die zelfs een jaar geleden besteld zijn.

Hieronder zult u een overzicht vinden van de huidige prijzen in vergelijking met die bestaande op het moment van onze bestelling:

Stijging van de kettingen: 82 %

kogellagers 60 %

duraluminium, messing 40 %

Arbeidsloon 40 à 50%

Benzine die 1Fr25 per liter waard was tijdens de maand mei kost op dit moment 2Fr03. Olie is van 160 frs overgegaan naar 346 frs.

Stijging op het maatwerk van de koperslagers: 100 %

U moet zich rekenschap geven, door het overzicht dat ik u geef van de verhogingen, van het verlies dat wij lijden en, indien wij instemmen dit offer te doen, is dit omdat wij absoluut onze verplichtingen willen nakomen en aan Cie Universelle du Canal de Suez het toegezegde toestel te leveren, maar wij kunnen niet meer doen.

Wij hopen dat u zeker rekening zult willen houden met de matiging van onze prijzen en in dit geval ons uw bestelling van de gesloten carrosserie tegen de laatst gezonden prijs te bevestigen.

Hoogachtend,

Een van de Beheerders-Gemachtigden

w.g.

Paul Tissandier’