Auto mitrailleuse

In hetzelfde jaar vergissen de autoriteiten zich niet door Charles de Lambert en zijn compagnon Paul Tissandier, dus tijdens de eerste wereldoorlog, in hun bedrijf te mobiliseren om materieel aan de geallieerden te leveren. De Lambert stelt het leger een ‘auto-mitrailleuse’ voor, een militair geblindeerd voortuig uitgerust met een mitrailleur. Deze ‘wapenfeiten’ maken Charles de Lambert drager van het Oorlogskruis 1914-1918.

Omslag ‘La Science et la Vie’ tijdens de Eerste Wereldoorlog
Glijboot uitgerust met kanon
Afb. 5-7

 

Zaken worden rond 1915 gedaan onder de bedrijfsnaam Sté. des BATEAUX GLISSEURS de LAMBERT. Om zijn uitvinding, ‘de automobiel van de rivieren’, te exploiteren richt Charles de Lambert in 1918 de ‘Société anonyme des Hydroglisseurs de Lambert met een kapitaal van 600.000 F’ op, met de hoofdzetel op Boulevard de la Seine 95 te Nanterre. Aan de oever van de Seine zijn er ook zijn ateliers gevestigd.

De maatschappij staat ingeschreven in de kohiers van patenten van de jaren 1920 tot 1934 en in de kohiers van lokale belastingen van Nanterre van 1919 tot 1934. Ze is belast voor een dertigtal werklui.

 

Inschrijving ‘Société anonyme des Hydroglisseurs de Lambert’ 
Registre Analytique du Commerce et des Sociétés
Afd. 5-8