Afrikaanse markt

 

 

Publiciteit Société Hydroglisseurs de Lambert
met vermelding van agent Maurice Bienaimé 
in onder andere L’Aérophile 15 januari 1921
“L’hydroglisseur de Lambert transformera la vie dans nos colonies”
“De glijboot de Lambert zal het leven in onze kolonies veranderen”
Afb. 5-16
Afb. 5-17

 

In 1929 nog, als hij in het nauw zit omdat zijn stap onverstandig is, beoogt hij een agentschap in België te vestigen, waarmee hij ongetwijfeld tracht de Afrikaanse markt te openen en waarschijnlijk hoopt daardoor zijn financiën te herstellen en zijn zaken te saneren.

Want de vanuit zakelijk oogpunt zeer snel zwakke uitvinding biedt, dank zij het talent van zijn maker, perspectieven aan grote mogendheden die het voorzien hebben op koloniale macht. Daarnaast vormen uitgestrekte slecht geëxploiteerde gebieden zoals Brazilië, een bron van aanzienlijke inkomsten voor elke industrieel, althans wanneer die een alerte en waakzame administrateur heeft.

Desondanks en nogal snel, zijn de successen van de glijboten niet voldoende om de kosten te dekken. Charles de Lambert, niet meer het saldo van zijn eigen ouderlijk erfdeel bezittend, moet, in de tijd dat hij tegen beter weten in ambieert zijn bedrijf uit te breiden, onophoudelijk geld zoeken. Zijn vriend Paul Tissandier is zijn compagnon geworden, hij schijnt meer verstand van zakendoen te hebben. In elk geval is hij voorzichtig maar het blijkt duidelijk dat zijn invloed op de beslissingen van de markies slechts van weinig belang is. Zijn genegenheid, zijn bewondering voor de uitvinder, moeten intenser zijn dan zijn werkelijkheidszin. In 1926, tijdstip waarop een faillissement zich al aftekent, is hij namelijk bereid Charles de Lambert, voor de aankoop van een terrein van meer dan 13.000 m² in Nanterre 120.000 Franse franc te lenen.