Navelstreng

Het is belangrijk te onderstrepen dat in dit tijdperk de ‘navelstreng’ nog niet is gebroken, dat men niet buiten de vliegterreinen gaat waaromheen de rondjes worden gevlogen. Ook Wilbur waagt zich niet buiten het eigenlijke vliegveld, zodat op de ‘Hippodrome des Hunaudières’ om de 12 seconden een bocht moet worden gemaakt, hetgeen vooral met het oog op de voor het contract te maken vluchten van 50 kilometer een groot bezwaar is.

De Wright 1907 Flyer als een vlieger
Bekritiseerd en belachelijk gemaakt vanaf zijn aankomst in Le Mans, wordt
Wilbur Wright met gebruikelijke pet en leren jacket de lieveling van Franse
caricaturisten
tekening gesigneerd Léo Maix, fotografie en uitgeverij J. Bouveret, Le Mans
Afb. 6-11

 

Na 9 vluchten op ‘Hippodrome des Hunaudières’ worden daarom van 21 augustus 1908 tot en met 2 januari 1909 – nog op 31 december 1908 legt Wilbur Wright bij sneeuw en drie graden vorst 123 kilometer af in 2 uur, 20 minuten en 23 seconden  waarmee hij de Michelin prijs van 20000 Franse franc behaalt: nieuw afstands- en duurterecord - de demonstraties voortgezet op het militaire artillerie ‘Camp d’Auvours’ van 6 kilometer lengte bij 500 à 900 meter breedte zonder bomen in Champagné, 11 kilometer ten oosten van Le Mans. Het is door de militaire hiërarchie in Parijs  – dankzij de gunstige rapporten die in Frankrijk rondgingen over de vluchten van Wilbur Wright – na een eerdere weigering tegenover de ‘buitenlander’  alsnog ter beschikking gesteld. Op ‘Camp d’Auvours’ worden in totaal 120 vluchten gemaakt en óók de wereldrecords voor wat betreft hoogte en mét passagiers (onder wie politicus/mathematicus Paul Painlevé op 10 oktober 1908) worden er gebroken. Het vliegtuig wordt eindelijk geaccepteerd door de militairen en de regeringen van de wereldmachten. Aanwezig waren Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Oostenrijk, Rusland, Spanje,Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het is het antwoord op de Zeppelin en de zich aftekenende wereldoorlog.

Grote menigten maakten introductie van een ticketsysteem nodig. 
Alleen houders van een ticket ondertekend door de lokale militaire
commandant en Hart O. Berg, de Wrights’ zakenagent, kregen toegang   
Afb. 6-12